Information

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som ger praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet och som efter avslutade studier skall leda till arbete. En Yh-utbildning bygger på nära samarbete med arbetslivet och vänder sig till dem som slutat gymnasiet och till yrkesverksamma som vill ha fördjupade kunskaper inom något specifikt område. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som skall säkerställa utbildningens kvalitet och yrkesrelevans. I ledningsgrupperna finns representanter från arbetsliv, högskolor, kommuner och de studerande. Till skillnad från en Ky-utbildning ingår det i en Yh-utbildning att den studerande ska skriva ett examensarbete som bedöms och betygsätts som en enskild delkurs. I samband med detta får man undervisning och handledning. 1 Yh-poäng motsvarar 1 dags studier.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit